Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support)
Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support) | PC Manager

Αρκετά προβλήματα σχετίζονται με το λογισμικό που χρησιμοποιείται και όχι με τις συσκευές του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιδιορθώσεις στο λογισμικό μπορούν να γίνουν χωρίς την φυσική παρουσία ενός τεχνικού.

Τα βήματα ενεργοποίησης της απομακρυσμένης λειτουργίας είναι εξαιρετικά απλά, ακόμα και για τους αρχάριους χρήστες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας πάρετε τηλέφωνο, και ο τεχνικός μας θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την διαδικασία σύνδεσης του υπολογιστή σας με τον τεχνικό, ο οποίος θα αναλάβει να επιδιορθώσει το πρόβλημα, εξηγώντας πάντα τα βήματα που ακολουθεί.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support) | PC Manager

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύνδεσης ADSL ή άλλης παρόμοιας. Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα ασφαλής και παραμένει ενεργή μόνο όσο ο πελάτης το απαιτεί. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, δίνονται προσωρινοί κωδικοί ασφαλείας της σύνδεσης πελάτη-τεχνικού, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεύτερη φορά. Κατά την λειτουργία της απομακρυσμένης υποστήριξης, ο τεχνικός αναλαμβάνει τον έλεγχο του ηλεκτρονικού του υπολογιστή. Ο πελάτης μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις που εκτελεί ο τεχνικός από την οθόνη του, ενώ η σύνδεση πελάτη-τεχνικού είναι προσωρινή και απαιτεί την έγκριση του πελάτη.

Με την απομακρυσμένη υποστήριξη μπορούμε να εκτελέσουμε τα παρακάτω:

  • Επιδιορθώσεις λογισμικού
  • Εγκατάσταση / απεγκατάσταση εφαρμογών
  • Έλεγχο και εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
  • Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος
  • Ενημερώσεις λογισμικού και λειτουργικού συστήματος
  • Μετατροπή περιφερειακών συσκευών σε δικτυακές συσκευές

Η υπηρεσία παρέχεται σε εταιρικούς πελάτες.

terrabyte logo small

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button